Morluk Olmadan Rinoplasti Ameliyatı

video

Estetik burun ameliyatı olmak isteyen hastaların bilmesi gereken noktalardan biri insan yüzünde, pek çok damarın bulunduğu ve damarların burun estetiği operasyonunda mutlak surette darbe alacağıdır. Burun estetiği ameliyatından sonra hastanın yüzünde oluşan morlukların en temel nedeni de zaten damarların aldığı bu darbe nedeni ile meydana gelen kan sızıntısı olmaktadır. Çünkü damardan sızan kan, cildin üst doku katmanlarına doğru ilerlemekte ve burada morluk halini almaktadır.

Estetik burun ameliyatı sırasında, burun kemiği başta olmak üzere, burun üzerinde yapılan her türlü işlem, bu damar hasarlarının nedeni olur. Büyük damarlar,burun kemiğinin hemen yanında ve kemik zarının hemen üzerindedir. Kemik zarına hasar vermeden girişim  tamamlanabildiği takdirde morluk olmadan rinoplasti ameliyatının yapılmasından bahsedilebilir. Bilgisi, becerisi ve tecrübesi yeterli olan bir hekim, hastanın burun kemiği zarına herhangi bir zarar vermeden estetik operasyonu tamamlar ve bu operasyon sonrasında hastanın göz çevresi başta olmak üzere yüzünde hiçbir morluğa rastlanmaz.

Hekim ne kadar bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olursa olsun, burna yapılan bir cerrahi girişim esnasında kanama olmamasında bahsetmek mümkün değildir. Elbette her hastanın burnunda bir miktar kanama olması normaldir. Ancak becerili ve tecrübeli bir hekim, bu kanamanın miktarının az olmasını ve kanamanın hastanın cilt dokusunun içine değil dışına doğru kanalize edilmesini sağlayarak morluk olmadan rinoplasti ameliyatının gerçekleşmesini sağlar. Eğer hekim bu noktada yeterli ise burun estetiği ameliyatının açık ya da kapalı teknik kullanılarak yapılmış olması büyük önem taşımaz. Çünkü burada önemli olan nokta, hekimin hastanın kemik zarını koruyor olmasıdır. Kemik zarına gösterilen hassasiyet ve incelik morluk olmadan rinoplasti ameliyatı yapabilmenin ilk şartıdır.