Morluk Olmadan Burun Estetiği

Bundan uzun seneler önce yapılan burun estetiği ameliyatlarında, hastaların en çok şikayet ettiği noktaların başında, elbette ameliyat sonrası ortaya çıkan morluklar gelmektedir. Hasta, estetik burun ameliyatı geçirdikten sonra, uzun bir süre yüzünde, özellikle de göz çevresinde oluşan morluklarla yaşamak zorunda kalmakta ve bu da hastanın yaşam kalitesinde ciddi bir düşüşe neden olmaktaydı. Morluk olmadan burun estetiği operasyonu geçirmek ise hastalar için adeta bir hayal sayılabilirdi.

Günümüz modern tıbbının gelişme süreci, teknolojik donanımların yeterliliği ve tıp dünyasındaki ilerlemeler ile estetik cerrahi biliminin geldiği nokta göz önüne alındığında, morluk olmadan burun estetiği ameliyatı yaptırmak artık bir hayal değil, gerçeğin ta kendisidir. Estetik cerrahi hekiminin bilgi, beceri ve deneyimi doğrultusunda, yaşadığımız çağda, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen bir hastanın hiçbir morluk olmadan burun estetiği operasyonu yaptırması, operasyon sonrası iyileşme sürecini son derece sağlıklı ve kaliteli bir şekilde atlatması mümkündür.

İnsan yüzünde bulunan fazla sayıda damar vardır ve bunlar arasında en önemlilerinden kabul ettiğimiz atardamarlardan biri de burun kemiğinin yanından geçer. Burun üzerinde çalışılması durumunda bu damar da darbe görebilir. Bu darbe nedeni ile de damardan kan sızıntısı olur. Bu sızıntı ise dışarıdan morluk olarak görülür. Ancak son teknoloji estetik cerrahi operasyonlarında, özellikle de kapalı yani izsiz burun estetiği yönteminde, bu darbeye ve darbeye bağlı olarak oluşan kan sızıntısına nadiren rastlanır.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, morluk olmadan burun estetiği ameliyatı yaptırmak isteyen bir hasta, bu operasyondaki en önemli noktanın hekim olduğunu bilmelidir. Hekimin bilgi, beceri ve deneyimi hem operasyonun kalitesini hem de operasyon sonrası iyileşme sürecini belirleyen en önemli kriterdir.