İz Kalmadan Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatı gündeme geldiği zaman hekim iki operasyon tekniğinden birini seçer. Bu tekniklerden biri açık burun estetiği, bir diğeri ise kapalı burun estetiğidir. Açık burun estetiği çok daha sık kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik ile yapılan ameliyatlarda hastanın burun derisi tamamı ile açılır ve hekim bu geniş alanın içinde burna yapılması gereken tüm cerrahi işlemleri yapar. Bu işlemlerin tamamı bitirildikten sonra,hekim burun derisini kapatır ve burun deliklerinin arasından bu deriyi dikerek operasyonu bitirir. Bu ameliyatın ardından iki burun deliğinin arasında bir kesi izi kalır. Küçük de olsa kişi, aynada dikkatli baktığında bu izi görebilir. Dışarıdan dikkatli bir şekilde ve yakından bakıldığında da bu küçük kesi izi görülebilir. İz kalmadan burun estetiği yaptırmak ise her hastanın arzu ettiği bir şeydir. Çünkü hastaların burun estetiği ameliyatından beklediği sonuçlar arasında pek çok değişken nokta olsa da hiç değişmeyen beklentilerden biri burnun, operasyon sonrasında da doğal görünüyor olmasıdır. İz kalmadan burun estetiği yapıldığı takdirde hastanın burnunda herhangi bir kesi olmaz. Dışarıdan bakanın göremeyeceği gibi hastanın bizzat kendisi herhangi bir iz göremez. Bunun nedeni, hekimin, burun estetiği için kapalı yöntemi tercih etmesi ve yapılan tüm cerrahi girişimlerin ve açılan kesileri kapatmak için atılan dikişlerin tamamının burun içinde kalıyor olmasıdır.

Hastanın ameliyat sonrasında, burun üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış gibi doğal bir görünüm elde etmesini sağlaması ve hem fiziksel hem görsel hem de psikolojik olarak verdiği rahatlık açısından ele alındığında iz kalmadan burun estetiği sonucunu veren kapalı teknik, burun estetiği ameliyatları arasında en idealidir. Ancak bu noktada hastanın dikkat etmesi gereken nokta hekim seçimi olmaktadır. Zira hekimlerin pek çoğu açık teknikle burun estetiği yapmayı tercih etmektedir ve kapalı teknik ile burun estetiği ameliyatı yapabilmek için hekimin yeterli düzeyde bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir.