Burun Estetiği Sonrası Masaj Yapmak Doğru Mudur?

Burun estetiği operasyonundan sonra burna masaj yapmanın doğru olup olmadığı pek çok hastanın merak ettiği konuların başında gelir. Hekimlere de en çok sorulan sorulardan biri budur. Burun estetiği ameliyatından sonra hastanın yüzünde şişlikler ve/veya morluklar oluşabilir. Zaten bu durum, operasyonun genel akışı içinde öngörülebilen bir durumdur. Tamamen burun estetiği operasyonuna bağlı olarak meydana gelen bu doğal tepki, belli bir süre -ki bu süre kimi hastalarda 10 gün, kimi hastalarda iki hafta olmaktadır- içinde kendiliğinden düzelir.

Burun estetiği sonrasında meydana gelen bu şişlik ve/veya morlukların çok büyük bir kısmı hastanın burun ucunda meydana gelir. Burun ucu dışında yer alan bu tepkimelerin pek çoğu kısa süre zarfında düzelirken, burun ucu şişliğinin düzelmesi daha uzun bir zamana yayılır. Aynı zamanda şişliğe, burun ucunda uyuşukluk da eşlik edebilir.

Hekimlerin kendi aralarında, burun estetiği sonrasında hastanın burnuna masaj yapılması konusunda fikir ayrılıkları vardır. Bazı hekimler, hastanın burnuna masaj yapılmasının burunda meydana gelmiş olan şişliklerin inmesine yardımcı olacağını düşünür. Bu nedenle de hastalarına burun masajını tavsiye ederler. Ancak kimi hekimler, burun estetiği sonrası yapılacak olan burun masajının hastanın henüz onarılmış olan kıkırdaklarına hatta belki kemiklerine bile zarar vereceğini düşündükleri için hastalarına burun masajını önermezler.

Tüm bu bilgiler ışığında, genel uygulamaya bakıldığı zaman, pek çok hekimin, burun estetiğini takip eden dördüncü aydan sonra hastalarına burun masajı yapabileceklerini söylediklerini görmek mümkündür. Bu süreden önce burna masaj yapmak bir yana, burna sert ve kontrolsüz bir şekilde dokunmak bile burun sağlığı açısından sakıncalı olacaktır. Dolayısı ile burun estetiği sonrası, burna masaj yapılıp yapılamayacağı konusunda hastaya en iyi ve en doğru bilgiyi bizzat ameliyatı yapan hekim verecektir.