Burun Estetiği Operasyonunu Kim Yapmalıdır?

Çok kısa süre önce tartışılmaya başlayan bir konu olarak burun estetiği operasyonunun plastik ve estetik cerrahi uzmanı hekimler tarafından mı yoksa kulak burun boğaz uzmanı olan hekimler tarafından mı yapılacağı gündeme gelmiştir. Esasında kulak burun boğaz uzmanı hekimler tarafından başlatılan bu tartışmanın, plastik ve cerrahi uzmanı hekimlerin gündeminde olduğu pek de söylenemez.

Burun, kişinin yüzünde en merkezi yerde bulunan organdır ve sadece işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi yeterli olmaz. Burunda bulunan herhangi bir estetik sorun, kişinin psikolojik ve sosyolojik olarak problemler yaşamasına neden olur. Dolayısı ile burnun estetik görünümü kişinin güzellik algısı açısından son derece önemlidir. Burnun sahip olduğu bu estetik hassasiyet bile, burun estetiği ameliyatının plastik ve estetik cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini göstermektedir. Çünkü bir plastik cerrah burnu estetik olarak onardığında var olan yapısal sorunları da çözecektir.

Burun estetiği operasyonları ile ilgili olarak tüm eğitim hayatları boyunca teorik ve pratik olarak çalışan plastik ve estetik cerrahların yanında, kulak burun boğaz uzmanı hekimlerin de burun ile ilgili eğitim aldıklarını da söylemek gerek. Ancak bu hekimlerin aldığı eğitimlerin kapsamı estetik bir boyut taşımaktan çok, burnun yapısal ve işlevsel durumları ile ilgili olmaktadır.

Ortaya böyle bir tartışma çıkmasında en başat neden ise ülkemizde son yıllarda burun estetiği ameliyatlarına gösterilen ilgi ve taleptir. Hastaların bu denli yoğun burun estetiği talepleri başlamadan önce böyle bir tartışma hiçbir zaman gündeme gelmemiştir.

Elbette en ideal olan nokta olarak bir plastik ve estetik cerrahi hekimi ile bir kulak burun boğaz uzmanı hekimin, burun estetiği ameliyatına birlikte girmesidir. Ancak ekonomik maliyeti nedeni ile bu her zaman ve durumda mümkün olamayacağı için en uygun ve doğru olan burun estetiği ameliyatını bir plastik ve estetik cerrahi hekimi tarafından yapılmasıdır.