Burun Estetiği Ameliyatı Türleri

Hekimin yapacağı tercihe göre burun estetiği operasyonunda iki farklı teknikten bahsetmek mümkün olabilir. Bunlardan biri kapalı burun estetiği, diğeri ise açık burun estetiği olmaktadır.

Burun estetiği tekniklerinden hangisinin operasyon sırasında kullanılacağı hekimin kararıdır. Bu kararda hem burnun yapısı ve sahip olduğu sorun, hem hastanın beklentileri hem de hekimin bilgi, beceri ve deneyimi önem kazanır. Eğer hekim genel olarak açık teknik ile çalışıyor ise açık burun estetiğini seçecektir. Fakat operasyonların kapalı teknik ile yapan bir hekimin tercihi de kapalı burun estetiği olacaktır.

Kapalı burun estetiği tercih edildiği takdirde, burun üzerinde işlem yapmak için kullanılan kesilerin tamamı burnun içinde kalır. Fakat hekimin çalıştığı alan, kapalı burun estetiğinde açık burun estetiğine göre çok daha kısıtlı ve dardır. Hekimin yeterli beceri ve tecrübesi olduğu takdirde, kapalı burun estetiğinde son derece memnun edici neticeler alınabilir.

Açık teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatında ise burnun derisi kaldırılarak çalışılır. Hekimin çalışma alanı geniş olacağı için her noktaya çok daha rahat bir biçimde hakim olabilmesi de kolaydır. Hastanın burun delikleri arasında bir minik kesi açılmak suretiyle yapılan açık teknik burun estetiği ameliyatı, pek çok hekim tarafından tercih edilir. Operasyon sonrasıda hastanın iki burun deliğinin arasında çok küçük bir kesi izi kalabilme olasılığı söz konusudur.

Açık teknik burun estetiği operasyonunun, kapalı tekniğe göre sahip olduğu dezavantaj, ameliyat sonrasında hastanın yüzünde meydana gelebilecek olan ödem sayılabilir. Kapalı teknik burun estetiği ile karşılaştırıldığı zaman göreceli olarak daha fazla olabilen yüz şişlikleri operasyon sonrasındaki ilk 10 gün içinde kendi kendine azalacak ve sonrasında da tamamen geçecektir. Burun estetiği sonrasında yaşanabilecek bu durumun en hafif ve konforlu şekilde atlatılabilmesi için hekim, gerekli tüm bilgileri hastasına verecektir.