Burun Estetiği Fiyatları 2015

İyi bir plastik ve estetik cerrahi hekimi bulmak ve bu hekime detaylı bir muayene olmak, burun estetiği operasyonun ilk aşamasıdır. Bu aşamadan sonra, hekim ve hasta oturup ameliyatın detaylarını ve sonrasında yaşanacak olan iyileşme sürecini konuşur. Elbette bu sırada konuşulup netleştirilmesi gereken bir başka konu daha vardır, o da burun estetiği fiyatları olacaktır.

Burun estetiği fiyatları belirlenirken ortalama ve her hastayı içine alan bir rakamdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü tıptaki “Hastalık yoktur, hasta vardır.” prensibi, burun estetiği için de geçerlidir. Her operasyon kendine özgüdür, her burun da farklıdır. Bu nedenle burun estetiği fiyatları üzerine konuşulurken standart bir rakam vermek mümkün olamaz.

Zaman zaman hastalar, internet üzerinden bu tür bilgileri isteseler de kendilerini muayene etmeden, internet ya da telefon ile kendilerine burun estetiği fiyatları veren yerlere itibar etmemelidirler. Zira hiçbir hekim, hastasını görmeden böyle bir rakam telaffuz edemez. Bunu yapması hekimlik etiği ile bağdaşmadığı gibi aynı zamanda yasalara da ters bir durum olur. Hastanın, kendi sağlığı için bunu bilmesinde fayda vardır. 

Burun estetiği fiyatları belirlenirken,

  • Burnun sahip olduğu görsel ve estetik sorun,
  • Şayet varsa burnun yapısal problemi,
  • Uygulanacak anestezi yöntemi,
  • Hastanın beklentileri,
  • Operasyonun yapılacağı yer,
  • Seçilecek ameliyat tekniği (Açık ya da kapalı) gibi bir çok kriter hekim tarafından ele alınacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, hastalar, sadece uzman bir plastik ve estetik cerrahi hekimine muayene olarak burun estetiği fiyatları hakkında bilgi almalıdırlar. Şunu da bilmekte fayda vardır ki, ülkemizde burun estetiği fiyatları aşağı yukarı aynı aralıklardadır. Bu aralığın dışında, makul ve kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir rakam ile karşılaşmak pek de söz konusu olacak bir durum değildir.